Voorspel de toekomst: de legatenmarkt in Vlaanderen (1/2)

In deze blogpost zondig ik tegen de regels van de fondsenwerving. Want één van de eerste lessen die je als fondsenwerver krijgt, is: "Praat niet over cijfers en statistieken. Je verhaal moet emotioneel zijn. Mensen worden niet geraakt door getallen". En toch wil ik even stilstaan bij recente cijfers uit de legatenfondsenwerving in Vlaanderen.

Emotionele verhalen vormen de kern van hoe we donateurs en fondsenwervers met elkaar verbinden. Maar als je met een beperkt budget de strategie van een goed doel moet uitstippelen, zijn cijfers wel degelijk van belang.

In deze tweedelige blogpost deel ik de cijfers die elke legatenfondsenwerver hoort te weten. En u hebt geluk: u kunt een verbazingwekkende ROI voor uw organisatie creëren.

Elke euro die u investeert in direct mail, creëert zo'n 3 euro voor uw goede doel. Bij legatenfondsenwerving ligt die verhouding nog een stuk hoger. Voor de goede doelen waar WILL voor werkt, zien we 6 à 20 euro rendement voor elke geïnvesteerde euro. Maak snel de rekening voor uw eigen goed doel: blij verrast?

 

Wanneer uw Raad van beheer de volgende keer vraagt of legatenfondsenwerving de moeite loont, laat u hen maar de onderstaande ratio en resultaten zien. De toekomst oogt rooskleurig.

In de tabel leest u het bedrag dat de afgelopen vier jaar door donateurs die in Vlaanderen wonen aan goede doelen werd overgemaakt. Helaas kan ik die resultaten enkel voor Vlaanderen* meegeven, maar ik kan me voorstellen dat de trend ook geldt voor het zuiden van ons land.

2015 2016 2017
€ 187.746.940 € 237.074.658 € 260.219.538

*Dank aan FB Vlaanderen voor het delen van de resultaten.
**Voor 2018 zijn de gegevens onvolledig: voorlopig resutaat is € 162.682.290. Voor veel overlijdens loopt de aangiftetermijn echter nog. Representatieve cijfers voor 2018 zullen pas in september 2019 beschikbaar zijn. Om geen verwarring te creëren voor uw Raad van beheer, laat u 2018 dus beter even buiten beschouwing.

Van 2015 tot 2017 is er een stijging merkbaar van 38%. Een duidelijke trend die bewijst dat het de moeite loont om te investeren.

Waarom hoor ik dan van organisaties dat ze hun budget voor legatenfondsenwerving terugschroeven?

Ik kan uiteraard niet garanderen dat de positieve trend zich ook de komende decennia zal doorzetten, maar alle tekenen zijn er wel.

Hieronder ziet u de bevolkingspiramide van België. Vallen de babyboomers u op? Die groep wordt de komende veertig jaar oud en biedt u dus een enorme opportuniteit. Wanneer u er rekening mee houdt dat investeringen in legatenfondsenwerving 5 tot 10 jaar in beslag nemen, is het nu hoog tijd om uw strategie uit te stippelen.

 

Wilt u de toekomst van uw organisatie verbeteren? Doe dan een slimme investering.

Blijf ons volgen en lees het tweede deel van deze blogpost, waarin we de resultaten in detail bekijken.

 

Auteur: Lore Maene Lore Maene
06.05.2019
Legacy fundraising expert